RÓLUNK

Céljaink

A Magyar Külgazdasági Szövetség 2002. szeptember 9-én, önkéntes alapon létrehozott civil szakmai szervezet. Jogelődjeinek – az 1991-ben alapított Magyar Külkereskedelmi Szövetségnek és az 1997-től működő Magyarországi Exportálók Szövetségének – a küldetését átvállalva dolgozik a külgazdasági profilú, érdekeltségű vállalatok, vállalkozások és intézmények érdekében. Szakmai, szakmai érdekképviseleti és érdekegyeztetési tevékenysége számos területre kiterjed.

Az MKSZ és elődjei

A Magyar Külgazdasági Szövetség 2002. szeptember 9-én, önkéntes alapon létrehozott civil szakmai szervezet. Jogelődei – a Magyar Külkereskedelmi Szövetség (alapítva: 1991.01.01) és a Magyarországi Exportálók Szövetsége (alapítva: 1997.09.05) – küldetését folytatva a külkereskedelemben és a külgazdaság más területein is működő vállalatok, vállalkozások és intézmények számára kívánnak érdemi segítséget nyújtani, elsődlegesen szakmai érdekképviseleti és érdekegyeztetési területen.

Feladataink

A magyar exportőrök érdekeinek a képviselete;

A magyar termékek és szolgáltatások külföldi piacra jutásának elősegítése, a magyar exportőrök támogatása a piaci elvárások és a versenykövetelmények teljesítéséhez, különös tekintettel az Európai Unió előírásaira;

Segítség az exportőrök finanszírozási problémáinak A megoldásához;

Segítség az exportőrök biztosítási lehetőségeinek a feltárásához;

A tagvállalatok piaci tájékozódásának segítésem egyedi tanácsadással;

A külgazdasági kapcsolatok fejlesztése, kapcsolattartás az állam külgazdasági intézményrendszerével;

Szakmai fórum biztosítása a külgazdasághoz kapcsolódó kérdések megoldására (ld. külgazdasági kerekasztal);

Részvétel a külgazdaságot érintő stratégiai és jogalkotási munkában véleményezéssel, javaslatokkal (ld. külgazdasági stratégia);

A közép- és felsőszintű külkereskedelmi szakoktatás, szakmai továbbképzés intézményeivel megvalósított és kialakítandó együttműködés;

A Szövetség a tagjait érintő döntések előkészítése, meghozatala és végrehajtása érdekében együttműködik az állami, önkormányzati, társadalmi, szakmai szervezetekkel, valamint az országos és területi kamarákkal. (ld. együttműködő partnereink);

Kerekasztal

A Magyar Külgazdasági Szövetség nemcsak a stratégiai anyag elkészítésében, szerkesztésében, hanem annak építő, jobbító bírálatában részt vett, sőt – és ez a legfontosabb – annak megvalósításában is tevékenyen részt vállal. A stratégiában lefektetett célok részint az export további dinamizálását, a kis- és középvállalkozások külpiaci szerepének erősítését, a működőtőke-áramlás (be- és kifektetések) fokozását tűzik ki célul, részint a viszonylati struktúrában az uniós piacokon túl az olyan dinamikus piacokat mond kiemelt területnek, mint Kína, India, Oroszország, a visegrádi országok, valamint a Kárpát-medence államai. Az ágazatok közül az egészség-, a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a járműipar, az elektronika, az innovatív (kreatív), továbbá a zöld-iparágak és a szolgáltatások lettek kiemelve prioritásként. A dokumentum a nagyjából ismert és hagyományos eszközrendszer szerepére támaszkodik a célok megvalósítása érekében, ami alól a kevés kivétel egyike a hivatalosan ebben a stratégiában első ízben felvetett kereskedőházak megvalósításának a szándéka. (Utóbb a szakmával folytatott egyeztetések, együttgondolkodás után, az MKSZ által kidolgozott koncepciótól végül eltérően, de elindult a kis- és középvállalatok külpiacra jutását segíteni hivatott kereskedőház megvalósításának a folyamata. Az MKSZ most úgy kapcsolódott be ebbe, hogy a Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel és a HITA-val kötött megállapodás alapján komoly együttműködő partnerré vált. (A külgazdasági stratégia elérhető – még tervezet formájában lévő – dokumentuma itt található.