SZÖVETSÉGRŐL

2002. szeptember 9-én, önkéntes alapon létrehozott civil szakmai szervezet. Elsődleges feladatának a haza tulajdonú kkv-ék pozícióinak erősítését, közvetlen és közvetett exportjának elősegítését tartja. Ellátja szakmai érdekképviseletüket, képviseli az érdekegyeztetési folyamatokban.Mindenkori kormányzati kapcsolatainak is betudható, hogy rendszeresen kikérik véleményét a külgazdasággal, külkereskedelemmel, exportösztönzéssel kapcsolatos, illetve az exportban érdekelt hazai vállalkozások működését befolyásoló kérdésekben.2013. fontos év volt a szövetség történetében: sikerült megteremteni az MKSZ és a külgazdaságért felelős, a külgazdaság céljainak a megvalósításáért tevékenykedő állami szervezetekkel az intézményesített kapcsolatot.

Magyar Külgazdasági Szövetség stratégiájában lefektetett célok szerint az export további dinamizálását, a kis- és középvállalkozások külpiaci szerepének erősítését, a működő tőke-áramlás fokozását tűzi ki célul. Az ágazatok közül az egészség-, a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a járműipar, az elektronika, az innovatív (kreatív), továbbá a zöld-iparágak és a szolgáltatások lettek kiemelve prioritásként.