MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Értesítjük tagvállalatainkat, hogy Horváth Miklós úr, a Magyar Külgazdasági Szövetség Elnöke összehívja az MKSZ rendes éves közgyűlését 2016.03.16. napján, szerdán 14.00 órai kezdettel.

Helyszín: HIPA 1055 Budapest, Honvéd u. 20.

Felhívjuk tisztelt tagvállalataink figyelmét arra, hogy az Alapszabály szerint (4.3.4.) a közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a meghirdetett közgyűlési időpontot követő 1 órával később 2016.03.16-án 15 órakor tartjuk. A megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Regisztráció: 13.30 – 14 óráig

Program
I. rész sajtónyilvános

14 óra A Közgyűlést Horvát Miklós Elnök úr nyitja meg
14.05 – 14.30 Dr. Szabó László miniszterhelyettes úr előadása
14.30 – 14.50 Bod Péter Ákos egyetemi tanár előadása
14.50 – 15.10 Horváth Miklós elnök úr előadása
15.10 – 15.30 Kávészünet

II. rész: a tagok részére

15.30 Közgyűlés

KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

Az Elnökség éves beszámolója az MKSZ 2015. évi tevékenységéről,
Az MKSZ 2016. évi munkaterve,
Az MKSZ 2016. évi számviteli beszámolójának ismertetése, FB állásfoglalásának ismertetése
Az MKSZ 2016. évi költségvetési terve,
Következő naptári évre esedékes engedményes tagdíjak mértékének meghatározása, nem fizető tagok tagságának megszüntetése,

Tisztségviselők választása (elnök, elnökségi tagok, FB tagok)

Kérjük tegye meg javaslatát elnökségi tagok, FB tagok jelölésére.

Megjelenésére számítunk. Részvételi szándékát 8 napon belül írásban vagy e-mail-ben (mksz@kulgazdszov.hu) visszaigazolni szíveskedjen.
Elfoglaltsága esetén, kérjük, hogy meghatalmazását megbízottja hozza magával.

Budapest, 2016. február 24.ű
Magyar Külgazdasági Szövetség Titkársága