Értesítjük tagvállalatainkat, hogy Horváth Miklós úr, a Magyar Külgazdasági Szövetség Elnöke összehívja az MKSZ rendes éves közgyűlését 2017.05.23. napján, kedden 9.00 órai kezdettel.
A közgyűlés helyszíne: HIPA székház 1055 Budapest, Honvéd utca 20.

 

Tisztelt MKSZ tag!
A Szövetség vezetősége elsődleges feladatának tekinti, hogy a tagvállalatokkal minél élőbb kapcsolatot alakítson ki. Ezzel az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem lehetünk elégedettek. Ezért számunkra az éves közgyűlés azért is bír nagy jelentőséggel, mert úgy gondoljuk, hogy a közgyűlés kiemelt lehetőséget kínál ügyeink megvitatására.
Kérjük ezért, hogy jelenjen meg és járuljon hozzá a közgyűlés mint fórum eredményességéhez.
Előadó vendégünk: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr

Regisztráció: 8.30 – 8.55 óráig
I. rész sajtónyilvános:
9.00 – 9.10 Horváth Miklós, a MKSZ elnökének megnyitó beszéde
9.10 – 9.40 Szijjártó Péter miniszter úr előadása
9.40 – 10.00 Dr. Magas István úr, a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék vezetőjének előadása
10.00 – 10.30 Kávészünet

II. rész zártkörű, csak tagok részére

10:30 – 11:30 Közgyűlés
Felhívjuk tisztelt tagvállalataink figyelmét arra, hogy az Alapszabály szerint (4.3.4.) a közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a meghirdetett közgyűlési időpontot követő 1 órával később 2017.05.23-án 11 órakor tartjuk. A megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlésen az a rendes tag szavazhat, aki befizette 2016. évi tagdíját.

 

KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:
Közgyűlési tisztségviselők megválasztása,
Az MKSZ 2016. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló ismertetése és elfogadása,
Az MKSZ 2016. évi számviteli beszámolójának ismertetése és elfogadása, az FB állásfoglalásának ismertetése, tagdíjat nem fizető tagok rendes tagságának megszüntetése,
Az MKSZ 2017. évi költségvetési tervének elfogadása,
Az MKSZ 2017. évi munkatervének ismertetése és elfogadása

 

Megjelenésére számítunk. Részvételi szándékát 8 napon belül írásban vagy e-mail-ben (mksz@kulgazdszov.hu) visszaigazolni szíveskedjen.
Elfoglaltsága esetén, kérjük, hogy meghatalmazását megbízottja hozza magával.

 

Budapest, 2017. május 5.

Magyar Külgazdasági Szövetség Titkársága