MEGHÍVÓ

Értesítjük tagvállalatainkat, hogy Horváth Miklós úr, a Magyar Külgazdasági Szövetség elnöke összehívja az MKSZ rendes éves közgyűlését

2018.05.23. napján, szerdán 9.00 órai kezdettel.

 

A közgyűlés helyszíne: HIPA székház 1055 Budapest, Honvéd utca 20.

A közgyűlés vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr

 

Mostani közgyűlésünk jelentőségét növeli, hogy lehetőséget ad a résztevők számára, hogy az új kormány külgazdasági tevékenységét megismerhessék. A Szövetség a kormány külpolitikai stratégiáját a gazdaságpolitika egyik pillérének tekinti, és ennek befolyásolása a privát szféra alapvető érdeke kell legyen. Közgyűlésünk egyben egy fórum is, ahol véleményeknek és javaslatoknak szívesen adunk helyet.

 

Regisztráció: 8.30 – 8.50 óráig

I. rész sajtónyilvános:

9.00 – 9.10 Horváth Miklós úr, a MKSZ elnökének megnyitó beszéde
9.10 – 9.40 Szijjártó Péter miniszter úr előadása
9.40 – 10.00 Dr. Palócz Éva vezérigazgatónő előadása, Kopint-Tárki Zrt.

10.00 – 10.25 Kávészünet

 

II. rész zártkörű, csak tagok részére

10.30 – 11.30 Közgyűlés

Felhívjuk tisztelt tagvállalataink figyelmét arra, hogy az Alapszabály szerint (4.3.4.) a közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a meghirdetett közgyűlési időpontot követő 1 órával később 2018.05.23-án 10 órakor tartjuk. A megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlésen az a rendes tag szavazhat, aki befizette 2017. évi tagdíját.

 

KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:
• Közgyűlési tisztségviselők megválasztása,
• Az MKSZ 2017. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló ismertetése és elfogadása,
• Az MKSZ 2017. évi számviteli beszámolójának elfogadása, az FB állásfoglalásának ismertetése
• Az MKSZ 2018. évi költségvetési tervének elfogadása,
• Az MKSZ 2018. évi munkatervének ismertetése és elfogadása

Megjelenésére számítunk. Részvételi szándékát írásban vagy e-mail-ben (mksz@kulgazdszov.hu) visszaigazolni szíveskedjen.
Elfoglaltsága esetén, kérjük, hogy meghatalmazását megbízottja hozza magával.

 

Budapest, 2018. április 25.
Magyar Külgazdasági Szövetség Titkársága