Tisztelt Tagvállalataink!

Értesítjük tagvállalatainkat, hogy Horváth Miklós úr, a Magyar Külgazdasági Szövetség elnöke összehívja az MKSZ rendes éves közgyűlését
2020.09.30. napjára, szerda 14.00 órai kezdettel, Microsoft Teams online meeting keretében

Regisztráció, bejelentkezés: 13.50 – 14.00 óráig

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az Alapszabály szerint (4.3.4.) a közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a meghirdetett közgyűlési időpontot követő 1 órával később 2020.09.30-án 15.00 órakor tartjuk.
A megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlésen az a rendes tag szavazhat, aki befizette 2019. évi tagdíját.

KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása,

2. Az MKSZ 2019. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló ismertetése és elfogadása,

3. Az MKSZ 2019. évi számviteli beszámoló és az FB állásfoglalásának ismertetése és elfogadása

4. Beszámoló a szövetség pénzügyi helyzetéről

5. Határozat a Szövetség jövőjéről

Részvételi szándékát írásban vagy e-mail-ben (mksz@kulgazdszov.hu) visszaigazolni szíveskedjen.
Elfoglaltsága esetén, kérjük, hogy megbízottja meghatalmazását küldje el e- mailben és a szövetség székhelyére.

MEGHÍVÓ