MEGHÍVÓ

Értesítjük tagvállalatainkat, hogy Horváth Miklós úr, a Magyar Külgazdasági Szövetség elnöke
összehívja az MKSZ rendes éves közgyűlését
2019.05.17. napjára, pénteken 10.00 órai kezdettel.
A közgyűlés helyszíne: az MKSZ székhelye 1122. Városmajor u. 41/b.

A közgyűlés vendége Joó István helyettes államtitkár úr, Az Export Növeléséért Felelős Helyettes Államtitkárság, Külgazdasági és Külügyminisztérium

Regisztráció: 9.30 – 9.55 óráig

I. rész sajtónyilvános:

10.00 – 10.10 Horváth Miklós úr, a MKSZ elnökének megnyitó beszéde
10.10 – 10.40 Joó István helyettes államtitkár úr előadása

10.40 – 11.00 Szünet

II. rész zártkörű, csak tagok részére

11.00 – 12.00 Közgyűlés

Felhívjuk tisztelt tagvállalataink figyelmét arra, hogy az Alapszabály szerint (4.3.4.) a közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a meghirdetett közgyűlési időpontot követő 1 órával később 2019.05.17-én 11 órakor tartjuk. A megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlésen az a rendes tag szavazhat, aki befizette 2019. évi tagdíját.

KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

• Közgyűlési tisztségviselők megválasztása,
• Az MKSZ 2018. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló ismertetése és elfogadása,
• Az MKSZ 2018. évi számviteli beszámoló és az FB állásfoglalásának ismertetése és elfogadása
• Az MKSZ 2019. évi költségvetési terv elfogadása,
• Az MKSZ 2019. évi munkaterv ismertetése és elfogadása
• Tisztségviselők választása:
I. Elnök választás
II. Javaslat és döntés elnökségi tagok személyére
III. FB tag választás

Megjelenésére számítunk. Részvételi szándékát írásban vagy e-mail-ben (mksz@kulgazdszov.hu) visszaigazolni szíveskedjen.
Elfoglaltsága esetén, kérjük, hogy meghatalmazását megbízottja hozza magával.

Budapest, 2019. április 30.
Magyar Külgazdasági Szövetség Titkársága