A Magyar Külgazdasági Szövetség a magyar vállalkozások külpiaci kapcsolatainak erősítésében érdekelt civil szervezet, mely a magyar tulajdonú vállalatok külpiaci szereplését kívánja elősegíteni, a külpiaccal kapcsolatos információkat közvetíti, üzletfejlesztési és üzletszerzési lehetőségeket kínál és külpiac fejlesztési tanácsadást közvetít a tagjai számára.
A Szövetség jelenleg úgy látja, hogy a magyar vállalkozások jelentős többsége befelé fordult, kizárólag a hazai piaccal foglalkozik és ebből következően versenyképessége, piaci tájékozottsága nem éri el a nemzetközi színvonalat. Ez összességében gátolja a gazdaság fejlődését és az innovációs képességet.
A Szövetség márciusi közgyűlésén figyelemre méltó változásról szóló bejelentést kíván tenni.
A jövőben a külkereskedelem kultúráját bővebben kívánjuk értelmezni, és a vállalati külkereskedelmi gyakorlatot a korábbi exportközpontúságtól az importtal kiegészítve kívánjuk értelmezni.
A kisméretű magyar gazdaság árualapjai korlátosak és korlátosan növelhetőek is maradnak. Ezért a külpiaci fellépés bizonyos fázisában szükségessé válik más országok árualapjaival való kereskedés. Továbbá az exporttermékek többsége jelentős importtartalommal rendelkezik és ezekben a beszerzésekben magyar vállalkozások is részt vehetnek és részt is vesznek. A kormányzat által kezdeményezett „keleti nyitás” a magyar vállalkozásokat figyelmét egyre távolabbi piacok felé irányítja, ahol az EU piacán megszokott külker technikákon kívül egyéb ismeretekre, s gyakorlatra is szükség van. Emellett ezek a piacok sokszor importtal kombinált külkereskedelmi tevékenységet indokolnak.
Összességében az export és import tevékenység nemzetgazdasági szempontból egyaránt fontos, és ezért a Magyar Külgazdasági Szövetség a jövőben szükségesnek látja az import tevékenység és az ezzel foglalkozó magyar Vállalakozások képviseletét.
Ha az ön vállalkozása a fenti gondolatokat magára nézve aktuálisnak tartja, kérjük, jelezze ezt a Szövetségnél (mksz@kulgazdszov.hu) és szívesen látjuk a márciusi közgyűlésünkön, ahol szó fog esni az import hazai helyzetéről is.

Budapest, 2016. február 25.
Magyar Külgazdasági Szövetség Titkársága